The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’

  1. Patrycja Rozbicka patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Abstract

The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’

The Other — the concept “of the most powerful sociological tools for analyzing social processes of individuals and groups confronting new social orders”. Post-col­onial theories should be considered in the context of literature, research and language and referred to as the voice of the Other. At the same time, the aftermath of colonialism ought to be taken into account.

Głos Innego w świecie „białych elit”

Inny — kategoria zdefiniowana chyba najpełniej przez Emmanuela Lévi­nasa, który charakteryzuje go jako dookreślenie tożsamości poznającego. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać teorie postkolonialne przez pryzmat literaturoznawczy, badawczy i translacyjny, opatrując je mianem głosu Innego, zwracając się jednocześnie w stronę pokłosia kolonializmu.

Download article

This article

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Pages from 191 to 198

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout