Opisać wojnę? Doświadczenie traumy w chorwackim dyskursie autobiograficznym i literaturze świadectwa o wojnie w byłej Jugosławii (1991–1995)

Ewa Szperlik

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

1/2013: Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Pages from 225 to 245

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout