Reviewers

Epp Annus (Ohio State University, Columbus, Ohio, USA)

Bogusław Bakuła (UAM, Poznań, Polska)

Walenty Baluk (UMCS, Lublin, Polska)

Ludmyla Berbenets (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)

Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Tomasz Bilczewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dragan Bošković (Uniwersytet w Kragujewcu, Serbia)

Monica Bottez (University of Bucharest, Rumunia)

Teresa Bruś (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Anna Car (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Raul Carstocea (European Centre For Minority Studies, Flensburg, Niemcy)

Agnieszka Czyżak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Tomasz Dobrogoszcz (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Maria–Sabina Draga Alexandru (University of Bucharest, Rumunia)

Wiktoriya Durkalewycz (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki w Drohobyczu, Ukraina)

Magdalena Dyras (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Grant Farred (Cornell University, Ithaca, NY, USA)

Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Anna Gaidash (Uniwersytet im. B. Hrinczenki w Kijowie, Ukraina)

Regina Goodnow (University Wisconsin, La Crosse, USA)

Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Olena Haleta (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)

Tetiana Hrebeniuk (Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina)

Tetiana Horban’ (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Natalia Jakowenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Jane A. Juffer (Cornell University, Ithaca, NY, USA)

Tetiana Kaczak (Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina)

Sylwia Kamińska–Maciąg (Uniwersytet Wrocławski,Polska)

Bożena Karwowska (University of British Columbia, Vancouver, Kanada)

Magdalena Koch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Adam Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Siniša Kuko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Michał Kuziak (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski, Polska)

Mirja Lecke (Ruhr University Bochum, Niemcy)

Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Natalia Malutina (Uniwersytet im. I. Miecznikowa w Odessie, Ukraina)

Libor Martinek (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy)

Paul McNamara (PolitechnikaKoszalińska, Polska)

Mychajło Minakow (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)

Anna Modelska-Kwaśniowska(Uniwersytet Opolski) amodelska@uni.opole.pl

Raisa Mowczan (NAN Ukrainy, Kijów)

Sylwia Nowak-Bajcar (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Patrycjusz Pająk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Oleksandr Pronkewycz (Państwowy Czarnomorski Uniwersytet im. P. Mohyły w Mikołajowie, Ukraina)

Julia Poczynok (Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I. Horbaczewskiego w Tarnopolu, Ukraina)

Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki w Kijowie, Ukraina)

Dobrota Pucherova (Instytut Literatury Światowej, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)

Dmytro Rozowyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Larissa Rudova (Pomona College, Clarmont, USA)

Wiktor Stawniuk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Mykoła Sułyma (Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie)

Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Serhij Trojan (Akademia Dyplomatyczna Ukrainy przy MSZ, Kijów, Ukraina)

Aleksandra Ubertowska (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dirk Uffelmann (University of Passau, Niemcy)

Anastasia Ulanowicz (University of Florida, Gainesville, USA)

Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Iryna Zacharczuk (Uniwersytet w Równym, Ukraina)

Józef Zarek (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Jessica Zychowicz (University of Toronto, Canada)

 

 

 

PEER-REVIEW GUIDELINES – regarding texts submitted to „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA”

1. All texts submitted to „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA” are peer-reviewed.

2. In accordance with the current copyright law and related rights, authors of the texts submitted for publication in „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA” are fully responsible for their authenticity and originality.

3. The Editor-in-Chief in consultation with the Thematic Editor appoints two independent reviewers: one foreign and one from a Polish academic center not related to the workplace of the author of the reviewed text.

4. The Editorial board ensures that no reporting relationship or direct scientific cooperation have existed between the author and the reviewer in the past two years prior to reviewing.

5. All submitted articles undergo a double-blind review process prior to acceptance. The identities of the authors are concealed from the reviewers, and vice versa.

6. The names of the reviewers are not disclosed to the authors.

7. Reviewers shall issue their opinions on the acceptance or ineligibility of the reviewed text for publication taking into account, inter alia, such criteria as compliance with the journal’s profile; the innovative approach to the subject; the adequacy of the methodology used; the validity of the references used; and the contribution of the conclusions to the state of research.

8. Each review is submitted in a hard copy and contains a clear qualifying proposal.

9. The final decision to include a reviewed text in „MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA” belongs to the Editor-in-Chief and the Thematic Editor of the volume.

10. Hard copies of the reviewed texts and the reviews are stored in the archive of the editorial board.

 

 

 

Peer-review of scientific texts submitted for publication in

MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA

 

 

CLOSED PART1

 

Title of the reviewed text:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Reviewed by:

 • Name and surname:……………………………………………………………………………………………………

 • Workplace:……………………………………………………………………………………………………………………

 • Title/degree, position held:……………………………………………………………………………………………

 

 

I recommend the following reviewers:

 

Lp.

Name, surname

Workplace

Title/degree, position held

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

/signature of the reviewer/

OPEN PART2

Title of the reviewed text:

:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reviewer Evaluation:

 1. Is the subject of the article adequate for the scholarly profile of the journal?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Is the title of the article an accurate reflection of its content?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Is the article innovative?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. In the composition of the article satisfactory?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Are the arguments presented in the article satisfactory?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Is the spelling and the language of the article satisfactory?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Is the methodology used in the article satisfactory?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Are the illustrations and/or tables included in the article well founded?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

 1. Are the references satisfactory?

No

1

2

3

4

5

Yes

 

Conclusion (please choose only one option):

 1. Accept……………………………………………………………………………………………………………………

 2. Accept with minor revision…………………………………………………………………………………

 3. Accept with major revision and another peer-review………………………………………

 4. Reject ……………………………………………………………………………………………………………………

Validation of the review3:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

1

Only for the purposes of the editorial board.

2

Only for the purposes of the authors and the editorial board.

3

If there is a need, please point out detailed comments and suggested changes. Emphasize which changes are necessary and which are only recommended. If necessary, note fragments demonstrating the scientific misconduct of the author.

 


 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout