Articles

Anna Ursulenko : 0000-0001-9630-387

annie.ursulenko@gmail.com

Articles

Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015

AbstractDownload article

national identity, values, culture, social integration, prejudice, національна ідентичність, цінності, культурна сфера, суспільна інтеграція, упередження

Recenzja: Богдан Сокіл, Книга для читання з української мови: для студентів іноземців. Книга 2, „Мандрівець”, Тернопіль 2012

Download article

Wywiad: Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód

AbstractDownload article

Czy ślepcy widzą lepiej? Motywy ślepoty i nadprzyrodzonego postrzegania w twórczości ukraińskich romantyków

AbstractDownload article

Romanticism, kobzar, blindness, predictions, clairvoyance, романтизм, кобзар, сліпота, пророкування, ясновидіння

Wywiad: Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko

AbstractDownload article

Chronos contra Tanatos w postapokaliptycznym świecie (na materiale powieści Kyś Tatiany Tołstoj i Kaharłyk Ołeha Szynkarenki)

AbstractDownload article

Chronos, Thanatos, memory, Archaean, dystopia, Хронос, Танатос, пам’ять, архаїка, дистопія

Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki

AbstractDownload article

Ukrainian literature, geopolitics, postcolonialism, trauma, province, украинская литература, геопоэтика, постколониализм, травма, провинция

„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.

AbstractDownload article

sleep, national renaissance, national identity, Herderism, figures of speech

Czy naród jest jak wino — im starszy tym lepszy? (Od)tworzenie genealogii narodu a strategie narodotwórcze

AbstractDownload article

history, identity, Aryan theory, ethnogeny, myth, історія, ідентичність, арійська теорія, етногенез, міф

"Kariji oczi, czorniji browy..." Folklor a stereotypowy portret Ukraińca

AbstractDownload article

national identity, stereotype, folklore, fixed epithet, cultural symbol

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout