Articles

Ольга Барабаш-Ρевак

Articles

Recenzja: „Наукові записки НаУКМА”, том 137. Філологічні науки (мовознавство), Київ 2012

Download article

Recenzja: Іринa Ігнатенко, Жіноче тіло у традиційній культурі українців, Київ 2013

Download article

Recenzja: Анна Урсуленко, Роль фольклору у формуванні української націо- нально-культурної ідентичності (на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991–2004 рр.), Видав. Вроцлавського університету, Вроцлав 2013, сс. 2071

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout