Articles

Agnieszka Matusiak : 0000-0003-0329-1379

asia3005@gmail.com

Articles

Wstęp: Między pamięcią a zapomnieniem. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989. Kwerenda problemu

Download article

Wstęp: Pokolenie — transformacja — tożsamość

AbstractDownload article

Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy

AbstractDownload article

Maidan 3.0, generation, postcolonial hybrid, post-communist trauma, Майдан 3.0, поколение, постколониальная гибрида, посткоммунистическая травма

Wywiad: Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód

AbstractDownload article

Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej

AbstractDownload article

20th- and 21st-century Ukrainian literature, Ukrainian literature written in Russian, contemporary Ukrainian literary criticism, украинская литература XX–XXI ст., русскоязычная украинская литература, современная украинская литературная критика

Wywiad: Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout