Articles

Dorota Żygadło-Czopnik : 0000-0002-3255-5217

zydlo1@wp.pl

Articles

Wstęp: Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Download article

Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej

AbstractDownload article

Czech Republic, theater, drama, artistic work after 1989, generation, Česko, divadlo, drama, tvorba po roce 1989, generace

Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta

AbstractDownload article

Berlin, city, literary city guide, underground, restlessness

Recenzja: Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010

Download article

Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpěv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”

AbstractDownload article

post-memory, trauma, family, generation, Czech literature, Polish literature, постпамять, травма, семья, поколение, чешская литература, польская литература

„Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána

AbstractDownload article

Czech literature, Jan Balabán, Ostrava, short stories, alcoholic palimpsests, česká literatura, Jan Balabán, Ostrava, povídky, alkoholické palimpsesty

Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy

AbstractDownload article

Jiřina Šiklová, Czech literature, old age, old woman, aging society, česká literatura, stáří, stará žena, stárnutí popu

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout