Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” to rocznik zainicjowany przy Interdyscyplinarnej Pracowni Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2012/2013.

 

Profil tematyczny czasopisma wytyczają następujące zagadnienia, odnoszące się do obszaru krajów postkomunistycznych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej:

- studia postkolonialne (zarówno w horyzoncie zależności zewnętrznych, jak i wewnętrznych);

- symboliczna siatka pojęć i mitów generujących posttotalitarną świadomość i posttotalitarną mentalność społeczno-polityczną;

- mechanizmy i procesy kształtowania się świadomości pokoleniowej po roku 1989/1991;

- polityka pamięci i postpamięci ze szczególnym uwzględnieniem procesów przepracowywania traumatycznego i postraumatycznego doświadczania totalitarnej przeszłości;

- nacjonalizmy po 1989 i 1991 roku;

- nowa wielokulturowość jako skutek tranzycji i transformacji ustrojowej;

- posttotalitarna podmiotowość i tożsamość narodowa, społeczna, kolektywna, jednostkowa, genderowa w obliczu ponowoczesnych procesów cywilizacyjnych, globalizacji i glokalizacji.

 

Redakcja czasopisma, oprócz oryginalnych, wcześniej niedrukowanych tekstów analityczno-syntetycznych, zaprasza do publikowania na łamach MPWr recenzji, omówień i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych — tak krajowych, jak i zagranicznych — z zakresu post-totalitarian studies.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Rocznik. Format B5

 

 

ISSN: 2353-8546

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout