Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

7/2017, Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

We Are the Children of the Transformation: Post-communist Children’s Cultur...
(Justyna Deszcz-Tryhubczak, Mateusz Świetlicki)

Lost in Transitions: Childhood and Child Characters in Post-Yugoslav Playwr...
(Gabriela Abrasowicz)

Children of the Post-communist Period in Contemporary Ukrainian Literature ...
(Tetiana Kachak )

More >

6/2017: TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym ...
(Dorota Kołodziejczyk, Mateusz Świetlicki, Bogdan Ştefănescu)

Trauma as cultural palimpsests — (post)communism against the background of ...
(Dorota Kołodziejczyk, Mateusz Świetlicki, Bogdan Ştefănescu)

Traumatic body, word, and otherness: Refugees and deportations in the 1940s...
(Epp Annus)

More >

5/2016, Special Issue, vol. I: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Introduction: Between “anti-” and “post-” — on Recognition of Resistance in...
(Dorota Kołodziejczyk, Mateusz Świetlicki)

The Joke Is on You: Humor, Resistance through Culture, and Paradoxical Form...
(Bogdan Ştefănescu)

Is Don Quixote a Symbol of Resistance or of Totalitarianism?
(Oleksandr Pronkevich)

More >

4/2016: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

2016

Strony redakcyje i spis treści
( )

Wstęp: Pokolenie — transformacja — tożsamość
(Agnieszka Matusiak)

„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień (...
(Wojciech Baluch)

Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojow...
(Karolina Prykowska-Michalak)

More >

3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp: Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w kraj...
(Dorota Żygadło-Czopnik)

Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowa...
(Piotr Bajda)

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej ...
(Katarzyna Uczkiewicz)

More >

2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zale...
(Stephen Velychenko)

Постколоніальні студії: Україна в постколоніальних дослідженнях
(Serhij Trojan)

Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 19...
(Marko Pawłyszyn)

More >

1/2013: Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp: Między pamięcią a zapomnieniem. Postkomunistyczna trauma społeczno-k...
(Agnieszka Matusiak)

Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологич...
(Эллина Позднякова-Кирбятьева)

O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzec...
(Marcin Gaczkowski)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout